דף הבית מידע מקצועי סקרים וניתוחי שוק סטאטוס הנדלן ניתוח היצע משרדים להשכרה ולמכירה לחציון ראשון 2018 | סטאטוס יועצי נדלן

סטאטוס הנדלן ניתוח היצע משרדים להשכרה ולמכירה לחציון ראשון 2018 | סטאטוס יועצי נדלן

היצע המשרדים מוצג על ידי רבים מהפעילים בשוק כנתון כמותי בלבד.

אנו חושבים ואמרים שזו טעות. אי אפשר לדגום את מגדלי היוקרה באותה נשימה עם בניינים בני 30 שנים.
משרדים להשכרה בתל אביב,במחיר שונה ומשתנה בי האזורים.
אי אפשר להתייחס לאזורי הביקוש של מרכז תל אביב שרונה לדוגמא, באותה נשימה עם מתחמי תחנה המרכזית הישנה ודרום תל אביב.
מצב דוח סטאטוס ,ובו ניתוח ההיצע המשרדים הכמותי והמשוקלל.