סטאטוס הנדלן סקירה נדלנית חציון ראשון 2018 | סטאטוס יועצי נדלן

סטאטוס הנדלן סקירה נדלנית חציון ראשון 2018 | סטאטוס יועצי נדלן

סטאטוס הנדלן לחציון ראשון 2018 ,מגזין הנדלן של חברת סטאטוס יועצי נדלן .
בסטאטוס הנדלן מידע מהימן אמין ומדוייק של מחירי השכירות ומחירי המכירה של המשרדים במגדלי היוקרה של ישראל ,כולל דוגמאות מתוך עיסקאות שבוצעו ונחתמו עם חברת סטאטוס יועצי נדלן

לצפייה בקובץ לחץ כאן