דף הבית מגדלי אלון תל אביב

מגדלי אלון תל אביב

מספר הנכס: 8159 משרדים להשכרה בתל אביב במגדלי אלון 145 מ"ר
סה"כ קומות 40
קומת הנכס 20
חניה כן
רמת גימור מפואר
תל אביב
יגאל אלון 96
מחיר מבוקש (מ"ר)
134 ₪
צפייה בנכס
מספר הנכס: 9747 להשכרה משרדים במגדלי אלון 100מ"ר
סה"כ קומות 40
קומת הנכס 12
חדרים 3
חניה כן
רמת גימור מפואר
תל אביב
יגאל אלון 96
מחיר מבוקש (מ"ר)
135 ₪
צפייה בנכס
מספר הנכס: 9894 משרדים להשכרה במגדלי אלון 185 מר
סה"כ קומות 40
קומת הנכס 17
חניה כן
רמת גימור מפואר
זמינות מידית כן
תל אביב
יגאל אלון 94
מחיר מבוקש (מ"ר)
140 ₪
צפייה בנכס
מספר הנכס: 9739 משרדים להשכרה בתל אביב במגדלי אלון 300 מ"ר
סה"כ קומות 40
קומת הנכס 39
חלוקת שטח החל מ- 99
חניה כן
רמת גימור מפואר
תל אביב
יגאל אלון 96
לא צוין מחיר
צפייה בנכס
מספר הנכס: 7649 להשכרה משרדים בתל אביב במגדלי אלון 320 מ"ר
סה"כ קומות 40
קומת הנכס 25
חלוקת שטח החל מ- 160
חניה כן
רמת גימור מפואר
תל אביב
יגאל אלון 96
מחיר מבוקש (מ"ר)
120 ₪
צפייה בנכס
מספר הנכס: 7598 להשכרה משרדים במגדלי אלון 180 מ"ר
סה"כ קומות 40
קומת הנכס 15
שטח הנכס 179
חניה כן
רמת גימור מפואר
תל אביב
יגאל אלון 96
מחיר מבוקש (מ"ר)
150 ₪
צפייה בנכס
מספר הנכס: 6998 משרד להשכרה בתל אביב במגדלי אלון 190מר
שטח הנכס 190
חניה כן
רמת גימור מפואר
זמינות מידית כן
תל אביב
יגאל אלון 94
מחיר מבוקש (מ"ר)
130 ₪
צפייה בנכס
מספר הנכס: 9987 משרדים להשכרה במגדלי אלון 200 מר
שטח הנכס 205
חדרים 9
חניה כן
רמת גימור מפואר
זמינות מידית כן
תל אביב
יגאל אלון 94
מחיר מבוקש (מ"ר)
155 ₪
צפייה בנכס
מספר הנכס: 9315 משרדים להשכרה במגדלי אלון 235מר
סה"כ קומות 40
קומת הנכס 10
שטח הנכס 235
חניה כן
רמת גימור מפואר
תל אביב
יגאל אלון 94
מחיר מבוקש (מ"ר)
120 ₪
צפייה בנכס
מספר הנכס: 9205 משרדים להשכרה במגדלי אלון 245מר
סה"כ קומות 40
קומת הנכס 24
שטח הנכס 245
חניה כן
רמת גימור מפואר
תל אביב
יגאל אלון 94
מחיר מבוקש (מ"ר)
145 ₪
צפייה בנכס
מספר הנכס: 5873 משרד להשכרה בתל אביב במגדלי אלון 280מ"ר
שטח הנכס 280
חניה כן
רמת גימור מפואר
זמינות מידית כן
תל אביב
יגאל אלון 94
מחיר מבוקש (מ"ר)
160 ₪
צפייה בנכס
מספר הנכס: 8366 משרד להשכרה במגדלי אלון 300מר
שטח הנכס 300
חניה כן
רמת גימור מפואר
זמינות מידית כן
תל אביב
יגאל אלון 94
לא צוין מחיר
צפייה בנכס
מספר הנכס: 9545 משרדים להשכרה בתל אביב במגדלי אלון 330 מ"ר
סה"כ קומות 40
קומת הנכס 20
שטח הנכס 330
חניה כן
רמת גימור מפואר
תל אביב
יגאל אלון 96
לא צוין מחיר
צפייה בנכס
מספר הנכס: 9716 משרדים להשכרה במגדלי אלון 340 מר
סה"כ קומות 40
קומת הנכס 4
שטח הנכס 340
חניה כן
רמת גימור מפואר
תל אביב
יגאל אלון 94
מחיר מבוקש (מ"ר)
130 ₪
צפייה בנכס
מספר הנכס: 8149 משרדים להשכרה בתל אביב מגדלי אלון 350 מ"ר
סה"כ קומות 40
קומת הנכס 16
שטח הנכס 350
תל אביב
יגאל אלון 96
מחיר מבוקש (מ"ר)
125 ₪
צפייה בנכס
מספר הנכס: 5938 משרד להשכרה במגדלי אלון 350מר
שטח הנכס 350
חניה כן
רמת גימור מפואר
זמינות מידית כן
תל אביב
יגאל אלון 94
מחיר מבוקש (מ"ר)
150 ₪
צפייה בנכס
מספר הנכס: 5895 במגדלי אלון משרד להשכרה 360מר
שטח הנכס 360
רמת גימור מפואר
זמינות מידית כן
תל אביב
יגאל אלון 94
לא צוין מחיר
צפייה בנכס