דף הבית מגדלי אלון

מגדלי אלון

מספר הנכס: 3850 משרדים בתל אביב במגדלי אלון 165 מ"ר
סה"כ קומות 40
קומת הנכס 15
מספר קומות הנכס 40
חניה כן
רמת גימור מפואר
תל אביב
יגאל אלון 94
מחיר מבוקש (מ"ר)
190 ₪
צפייה בנכס
מספר הנכס: 6478 משרדים להשכרה במגדלי אלון 150 מר
קומת הנכס 32
שטח הנכס 150
רמת גימור מפואר
תל אביב
יגאל אלון 94
מחיר מבוקש (מ"ר)
188 ₪
צפייה בנכס
מספר הנכס: 6392 במגדל אלון בתל אביב 150 מר להשכרה
שטח הנכס 150
חניה כן
רמת גימור מפואר
זמינות מידית כן
תל אביב
יגאל אלון 94
מחיר מבוקש (מ"ר)
185 ₪
צפייה בנכס
מספר הנכס: 4966 משרדי יוקרה להשכרה בתל אביב 300 מר
שטח הנכס 300
חניה כן
תל אביב
יגאל אלון 94
לא צוין מחיר
צפייה בנכס
מספר הנכס: 5938 משרד להשכרה במגדלי אלון 350מר
שטח הנכס 350
חניה כן
רמת גימור מפואר
זמינות מידית כן
תל אביב
יגאל אלון 94
לא צוין מחיר
צפייה בנכס
מספר הנכס: 5895 במגדלי אלון משרד להשכרה 360מר
שטח הנכס 360
רמת גימור מפואר
זמינות מידית כן
תל אביב
יגאל אלון 94
לא צוין מחיר
צפייה בנכס
מספר הנכס: 6341 משרדים מפוארים במגדל אלון 400 מר להשכרה
שטח הנכס 400
תל אביב
יגאל אלון 94
מחיר מבוקש (מ"ר)
215 ₪
צפייה בנכס