דף הבית פרויקטים חמים מגדל מידטאון תל אביב

מגדל מידטאון תל אביב

מספר הנכס: 7799 משרדים להשכרה במגדל מידטאון 160 מ"ר
סה"כ קומות 50
קומת הנכס 49
חניה כן
רמת גימור מפואר
זמינות מידית כן
תל אביב
מנחם בגין 144
מחיר מבוקש (מ"ר)
125 ₪
צפייה בנכס
מספר הנכס: 9507 להשכרה משרדים בתל אביב מגדל מידטאון 120 מ"ר
סה"כ קומות 50
קומת הנכס 47
שטח הנכס 119
חניה כן
רמת גימור מפואר
תל אביב
מנחם בגין 144
מחיר מבוקש (מ"ר)
140 ₪
צפייה בנכס
מספר הנכס: 9815 משרדים להשכרה בתל אביב במגדל מידטאון 135מר
סה"כ קומות 50
קומת הנכס 33
שטח הנכס 135
חניה כן
רמת גימור מפואר
תל אביב
מנחם בגין 144
מחיר מבוקש (מ"ר)
135 ₪
צפייה בנכס
מספר הנכס: 9613 משרדים למכירה במידטאון בתל אביב 150 מר
סה"כ קומות 50
קומת הנכס 33
שטח הנכס 150
רמת גימור מפואר
זמינות מידית כן
תל אביב
מנחם בגין 144
מחיר מבוקש (מ"ר)
31,000 ₪
צפייה בנכס
מספר הנכס: 9371 להשכרה משרדים בתל אביב מגדל מידטאון 220 מ"ר
סה"כ קומות 50
קומת הנכס 28
שטח הנכס 220
חניה כן
רמת גימור מפואר
תל אביב
מנחם בגין 144
מחיר מבוקש (מ"ר)
130 ₪
צפייה בנכס
מספר הנכס: 8385 להשכרה משרדים בתל אביב מגדל מידטאון 230 מ"ר
סה"כ קומות 50
קומת הנכס 35
שטח הנכס 230
חניה כן
רמת גימור מפואר
תל אביב
מנחם בגין 144
מחיר מבוקש (מ"ר)
125 ₪
צפייה בנכס
מספר הנכס: 8403 משרדים להשכרה במגדל מידטאון 250מ"ר
סה"כ קומות 50
קומת הנכס 48
שטח הנכס 250
חניה כן
רמת גימור מפואר
תל אביב
מנחם בגין 144
מחיר מבוקש (מ"ר)
125 ₪
צפייה בנכס
מספר הנכס: 10229 משרדים להשכרה בתל אביב במגדל מידטאון 270 מר
סה"כ קומות 40
קומת הנכס 25
שטח הנכס 268
רמת גימור מפואר
זמינות מידית כן
תל אביב
דרך מנחם בגין 144
מחיר מבוקש (מ"ר)
145 ₪
צפייה בנכס
מספר הנכס: 9941 להשכרה משרדים בתל אביב מגדל מידטאון 400 מ"ר
סה"כ קומות 50
קומת הנכס 42
שטח הנכס 399
חניה כן
רמת גימור מפואר
תל אביב
מנחם בגין 144
מחיר מבוקש (מ"ר)
150 ₪
צפייה בנכס
מספר הנכס: 9910 משרדים להשכרה בתל אביב במגדל מידטאון 400 מר
סה"כ קומות 50
קומת הנכס 40
שטח הנכס 400
חניה כן
רמת גימור מפואר
תל אביב
מנחם בגין 144
מחיר מבוקש (מ"ר)
150 ₪
צפייה בנכס