דף הבית מגדל ספיר רמת גן

מגדל ספיר רמת גן

מספר הנכס: 9649 משרדים להשכרה בבורסה רמת גן 150 מ"ר
סה"כ קומות 40
קומת הנכס 39
חניה כן
רמת גימור מפואר
זמינות מידית כן
רמת גן
תובל 40
מחיר מבוקש (מ"ר)
110 ₪
צפייה בנכס
מספר הנכס: 8735 משרדים להשכרה במגדל ספיר 180מ"ר
סה"כ קומות 40
קומת הנכס 8
חניה כן
רמת גימור מפואר
זמינות מידית כן
רמת גן
תובל 40
מחיר מבוקש (מ"ר)
110 ₪
צפייה בנכס
מספר הנכס: 8342 66 מ"ר להשכרה במגדל ספיר רמת גן
קומת הנכס 6
שטח הנכס 66
חדרים 3
חניה לא
רמת גימור מפואר
רמת גן
תובל 40
מחיר מבוקש (מ"ר)
120 ₪
צפייה בנכס
מספר הנכס: 7198 135מר משרד להשכרה במגדל ספיר
שטח הנכס 135
חניה כן
רמת גימור מפואר
זמינות מידית כן
רמת גן
תובל 40
מחיר מבוקש (מ"ר)
125 ₪
צפייה בנכס
מספר הנכס: 10066 משרדים להשכרה 140מר במגדל ספיר
שטח הנכס 140
חדרים 5
רמת גימור מפואר
זמינות מידית כן
רמת גן
תובל 40
מחיר מבוקש (מ"ר)
145 ₪
צפייה בנכס
מספר הנכס: 9621 משרדים להשכרה במגדל ספיר 140 מ"ר
סה"כ קומות 40
קומת הנכס 10
שטח הנכס 140
חניה כן
רמת גימור מפואר
רמת גן
תובל 40
מחיר מבוקש (מ"ר)
110 ₪
צפייה בנכס
מספר הנכס: 8523 משרד במגדל ספיר 140מר להשכרה
שטח הנכס 140
חניה כן
רמת גימור מפואר
זמינות מידית כן
רמת גן
תובל 40
מחיר מבוקש (מ"ר)
140 ₪
צפייה בנכס
מספר הנכס: 9788 משרדים להשכרה במגדל ספיר 150 מ"ר
סה"כ קומות 40
קומת הנכס 10
שטח הנכס 150
רמת גימור מפואר
זמינות מידית כן
רמת גן
תובל 40
מחיר מבוקש (מ"ר)
115 ₪
צפייה בנכס
מספר הנכס: 10110 משרדים למכירה במגדל ספיר 160 מ"ר
סה"כ קומות 40
קומת הנכס 6
שטח הנכס 161
חניה כן
רמת גימור מפואר
רמת גן
תובל 40
מחיר מבוקש (מ"ר)
27,000 ₪
צפייה בנכס
מספר הנכס: 7418 במגדל ספיר להשכרה משרד 190מר
שטח הנכס 190
חדרים 7
חניה כן
רמת גימור מפואר
זמינות מידית כן
רמת גן
תובל 40
מחיר מבוקש (מ"ר)
100 ₪
צפייה בנכס
מספר הנכס: 7085 משרדים למכירה במגדל ספיר 190 מר
שטח הנכס 190
חניה כן
רמת גימור מפואר
רמת גן
תובל 40
לא צוין מחיר
צפייה בנכס
מספר הנכס: 7052 משרד להשכרה 215מ"ר במגדל ספיר
שטח הנכס 215
חניה כן
רמת גימור מפואר
זמינות מידית כן
רמת גן
תובל 40
מחיר מבוקש (מ"ר)
120 ₪
צפייה בנכס
מספר הנכס: 6016 משרדים להשכרה במגדל ספיר 300 מר במרומי המגדל
קומת הנכס 20
שטח הנכס 300
חניה כן
רמת גימור מפואר
זמינות מידית כן
רמת גן
תובל 40
מחיר מבוקש (מ"ר)
135 ₪
צפייה בנכס
מספר הנכס: 10212 משרדים להשכרה במגדל ספיר 320 מ"ר
סה"כ קומות 40
קומת הנכס 14
שטח הנכס 320
חניה כן
רמת גימור מפואר
רמת גן
תובל 40
מחיר מבוקש (מ"ר)
115 ₪
צפייה בנכס
מספר הנכס: 9928 להשכרה משרדים בבורסה רמת גן במגדל ספיר 700 מ"ר
סה"כ קומות 40
קומת הנכס 1
שטח הנכס 700
חניה כן
רמת גימור מפואר
רמת גן
תובל 40
מחיר מבוקש (מ"ר)
135 ₪
צפייה בנכס