דף הבית מגדל ספיר

מגדל ספיר

מספר הנכס: 3871 משרדים למכירה בבורסה רמת גן במגדל ספיר 150 מ"ר
קומת הנכס 22
מספר קומות הנכס 40
חניה כן
רמת גימור מפואר
זמינות מידית כן
רמת גן
תובל 40
מחיר מבוקש (מ"ר)
14,400 ₪
צפייה בנכס
מספר הנכס: 4457 להשכרה משרדים בבורסה רמת גן במגדל ספיר 150 מ"ר
סה"כ קומות 40
קומת הנכס 7
שטח הנכס 150
חדרים 6
חניה כן
רמת גן
תובל 40
מחיר מבוקש (מ"ר)
69 ₪
צפייה בנכס
מספר הנכס: 3516 משרדים למכירה במגדל ספיר 160 מר
סה"כ קומות 40
קומת הנכס 1
שטח הנכס 160
חניה כן
רמת גימור מפואר
רמת גן
תובל 40
מחיר מבוקש (מ"ר)
14,400 ₪
צפייה בנכס
מספר הנכס: 3639 משרדים ברמת גן למכירה 180 מר במגדל ספיר
קומת הנכס 22
מספר קומות הנכס 40
שטח הנכס 180
חניה כן
רמת גן
תובל 40
מחיר מבוקש (מ"ר)
15,250 ₪
צפייה בנכס
מספר הנכס: 3317 משרדים להשכרה ברמת גן 180 מר מגדל ספיר.
סה"כ קומות 40
קומת הנכס 20
שטח הנכס 180
חדרים 6
חניה כן
רמת גן
תובל 40
מחיר מבוקש (מ"ר)
98 ₪
צפייה בנכס
מספר הנכס: 3419 משרדים למכירה ברמת גן במגדל ספיר 200/400 מר
קומת הנכס 12
שטח הנכס 400
חלוקת שטח החל מ- 200
רמת גן
תובל 40
מחיר מבוקש (מ"ר)
15,500 ₪
צפייה בנכס
מספר הנכס: 2785 מגדל ספיר משרדים להשכרה 1570 מר
סה"כ קומות 40
קומת הנכס 1
שטח הנכס 1571
חלוקת שטח החל מ- 250
רמת גימור מפואר
רמת גן
תובל 38
מחיר מבוקש (מ"ר)
85 ₪
צפייה בנכס
מספר הנכס: 3118 מגדל ספיר 480 מר משרדים להשכרה ברמת גן
סה"כ קומות 40
קומת הנכס 20
שטח הנכס 480
חניה כן
רמת גימור מפואר
רמת גן
תובל 40
מחיר מבוקש (מ"ר)
107 ₪
צפייה בנכס
מספר הנכס: 4130 משרדים למכירה במגדל ספיר 500 מר בהזדמנות
קומת הנכס 1
שטח הנכס 500
חניה כן
רמת גימור בסיסי
זמינות מידית כן
רמת גן
תובל 40
מחיר מבוקש (מ"ר)
13,750 ₪
צפייה בנכס
מספר הנכס: 2964 משרדים ברמת גן במגדל ספיר 700 מ"ר
סה"כ קומות 35
קומת הנכס 25
שטח הנכס 700
חניה כן
רמת גימור מפואר
רמת גן
תובל 40
מחיר מבוקש (מ"ר)
90 ₪
צפייה בנכס